✅ آموزش/ مودیان مالیاتی بدانند ؛
⭕️ مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود :
🔸ماده ۵۳ – تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)
🔸ماده ۸۶ اصلاحی ( مالیات تکلیفی حقوق )
🔸ماده ۱۰۲ ( مالیات تکلیفی مضاربه )
🔸ماده ۱۰۳ و تبصره ۲ آن ( مالیات تکلیفی حق الزحمه )
🔸ماده ۱۰۷ ( مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی )
🔸ماده ۱۰۹ ( مالیات تکلیفی موسسات بیمه)
🔸ماده ۱۱۶ ( تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی )
🔸ماده ۱۱۸ ( مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)
🔸ماده ۱۲۳ ( مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال )
🔸ماده ۱۴۳ ( مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام )

اخبار حسابداریدانشنامه

دیدگاه ها بسته شده اند .