برترین مطالب

⭕️ موضوع: موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

⭕️ موضوع: موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب 1394/04/31 🔹  پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ، ۲۰۰/۹۶/۴۱مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ و ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع ... ادامه مطلب

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی موضوع بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی 🔘 تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند : ◾️تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره ... ادامه مطلب

✅برای تهیه اظهارنامه مالیاتی  از کجا شروع کنیم؟

✅برای تهیه اظهارنامه مالیاتی  از کجا شروع کنیم؟   👈بررسی اظهارنامه مالیاتی سال قبل:    اظهارنامه مالیاتی سال قبل مبنای تهیه اظهارنامه سال جدید است. اگر اظهارنامه مالیاتی سال قبل دچار اشکال است به هیچ ... ادامه مطلب

✅شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و مرخصی استعلاجی

✅شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و مرخصی استعلاجی پزشک معالج برای بیمه شده گواهی استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی تجویز نماید و بیمه شده گواهی استراحت پزشکی را به تایید پزشک معتمد سازمان تامین ... ادامه مطلب